top of page

המדריך לעיר שדרות

מה שעמד מאחורי העבודה של הסטודנטיות בחודשי הקיץ האחרון בשדרות היה ניסיון ליצור מדריך אלטרנטיבי לעיר. המדריך נוצר מתהליך החיפוש של הסטודנטיות בשכונות השונות אחר חומרים שיתארו את העיר ואת האווירה בה בצורה הטובה ביותר ויפנו דווקא למי שלא מכיר אותה.  המדריך מורכב ממתכונים, צילומים וסיפורים בהשראת המקום והתושבים שפתחו בפניהן את בתיהם ומטבחיהם.

 

יוצרות:

תמרה ארדה, סטודנטית שנה ד' במחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל, ירושלים

דליה גוטליב, סטודנטית שנה ד' במחלקה לצילום ווידיאו,

בצלאל, ירושלים

נטע שושני, סטודנטית שנה ד' במחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל, ירושלים

bottom of page