top of page

גינה קהילתית

הקמת גינה קהילתית בבלוק 514 בשכונת נווה אשכול בשדרות. תושבי הבניין שותפים לתכנון ואחזקת הגינה. הגינה מהווה כלי להעצמת התושבים ולשינוי חברתי. הערך החברתי של הגינה הוא בחיזוק הקהילה כקבוצה בעלת כוח בשינוי הסביבה הפיסית שלה – מה שישפיע על הסביבה החברתית וחוזר חלילה. מטרת העל של הגינה היא לגרום לאווירה קהילתית ומפגש מפרה בין אוכלוסיות שונות, ובין מבוגרים, ילדים ובני נוער. חלק ממטרות הביניים הן - יצירת מוקד בו יוכלו לשבת בנעימות בשעות הפנאי בחוץ, יצירת קשר ישיר בין האדם לאדמה- שימוש מעשי בתוצרי הגינה (צמחי תבלין, ירקות וכו'), למידת התנאים הסביבתיים-אקלים וקרקע, חשיפה  לאלטרנטיבות לשימוש בזבל ביתי, אגירת מי גשמים להשקיה ועוד.מבחינה אמנותית הגינה תקום סביב פסל לטאה שישולב בגינה ויבנה ע"י תושבי הבניין. הפרויקט מלווה ע"י אנשי מקצוע וסטודנטים במשך מספר שנים עד הבשלתה.

סטודנטים יזמים: נעה גז-אמנות, יונתן מצרי-אדריכלות

bottom of page