top of page

קבוצת פיסול אימהות חד הוריות

הסטודנטית עינת ארבל נפגשה במסגרת הפרויקט עם קבוצה של אמהות חד-הוריות, מובטלות, ולימדה אותן טכניקות של עבודה בחימר. היצירות פרי העבודה בקורס התחלקו לשני סוגים: האחד עבודות אקספרסיביות, באמצעותן ביטאו הנשים את תחושותיהן, והאחר עבודות שימושיות - אובייקטים בעלי פוטנציאל מכירתי.


עינת ארבל, סטודנטית שנה ג' במחלקה לעיצוב

קרמי וזכוכית, בצלאל

bottom of page