top of page

ספרייה במושבה

תחנות אוטובוס ישנות יוסבו לספריות קהילתיות בשיטת "קח-תן" בפארק המסילה בירושלים. בבוקר יום שני ה-25 במאי, התחילו העבודות להקמת "תחנת הקריאה" הראשונה מסוגה - שיתוף פעולה בין תושבים פעילים ואנשי ספרות, סטודנטים מבצלאל, מנהלים קהילתיים ועיריית ירושלים. הספרייה תפעל במודל של "קח –תן" ותאפשר לציבור הרחב לשאול, לתרום ולהחליף ספרים בחלל ייעודי במרחב הציבורי, בכל שעות היום, ללא ספרן. המצע לספריות יהיו תחנות אוטובוס ישנות שהוצאו משימוש והנמצאות "בבית הקברות לתחנות" שהתגלה על ידי הסטודנטים. השימוש בחומר גלם שבחלקו אף אינו ניתן למיחזור, תואם את עקרון הקיימות ומשלים את הפרויקט שמעודד קריאה של ספרים במקום מחזורם לנייר.

איך נולד הפרויקט?

הפרויקט נולד על רקע הצלחת פרויקט ספרייה שהוקמה לפני כשנה על ידי נעמה טייר ותום אקסלרוד בחדר מדרגות של בניין מגוריהם בשכונת הקטמונים (גוננים) בירושלים. לאור התפתחותה המואצת של יוזמתם, נעשתה פנייה לקורס אמנות, ניידות ואקטיביזם בבצלאל, הפועל בשיתוף פעולה ארוך טווח עם תושבי השכונה והמנהל הקהילתי, בכדי לבחון את הרחבת הפרויקט להנאתם של תושבים נוספים. במקביל, תמר וייס, סופרת ועורכת המתגוררת באזור, ותושבים נוספים הניעו יוזמה דןמה והצטרפו לצוות חשיבה ופיתוח של הרעיון. במהלך קיץ 2014 הצוות, בהובלת הסטודנטים מהקורס, בחן פרויקטים דומים בעולם, דן בשאלות הנוגעות לקיימות, מרחב ציבורי, נגישות לתרבות, תוך דיאלוג מתמיד עם תושבים פעילים, אנשי המנהל והערייה.

 

"תחנות הקריאה" מזמינות להאטה ושהייה בתוך תנועת היומיום. המתחם מזמין את העוברים והשבים לעצור לרגע, ולהישאב לתוך עולם הספרים. מטרת הפרויקט היא להנגיש את הקריאה באופן פעיל ,לקרב גם את אלו שמרגישים רחוקים ומנוכרים לספרים ,לקדם שימוש במרחב הציבורי­- עירוני כמקום מפגש לפעילות תרבותית שאינה נשענת על צריכה אלא על שיתוף ושימוש חוזר.

bottom of page