אוטובובה תאטרון הקרון

תיאטרון נודד לילדים ברחבי ירושלים, ללא תשלום ונגיש לתושבים בכך שמגיע לפארקים המרכזיים בכל שכונה בה הוא עוצר.