top of page

גבטה (ספסל)

דרך עמותת הפוך על הפוך יצרו אבגר וסמירנוב קשר עם נערים ונערות משכונת אתר חרום. יחד בנו חברי הקבוצה ספסל החובק פינה ובה משחק מסורתי אתיופי (גבטה). הבנייה נעשתה מחומרים ממוחזרים שנמצאו בשכונת אתר חרום. בנייתו של המשחק, הפופולרי בקרב מבוגרי העדה, על-ידי בני הדור הצעיר, תרמה לחיזוק הקשר בין הדורות.

הקבוצה הקימה ספסל נוסף ברחבת הסינמטק, לרווחת הקהילה.

 

מיכל אבגר סטודנטית שנה ג' במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית (בזמן ביצוע הפרויקט)

ניקולס סמירנוב, סטודנט שנה ג' במחלקה לצילום ווידיאו (בזמן ביצוע הפרויקט)

bottom of page