top of page

דירה לה(ש)כיר 

תושבי השכונה פותחים את בתיהם ומזמינים את השכנים לסדנאות יצירה, הרצאות, ותערוכות, פרי שיתוף פעולה עם סטודנטים מבצלאל.

האירוע מהווה המשך של שיתוף פעולה ארוך טווח בין תושבי גוננים וסטודנטים מבצלאל. בשנת 2007 נוצר קשר בין סטודנטים מהקורס "אמנות ואקטיביזם" בבצלאל ותושבי השכונה, במסגרתו הקימו הסטודנטים את קבוצת "כתם ירוק". הקבוצה יצרה יחד עם התושבים אירועי אמנות באמצעותם הוצג מידע על תוכניות עירית ירושלים לסלילת כביש בן ארבעה מסלולים בתוואי מסילת הרכבת בלב השכונה. התושבים הקימו את "בלוג פארק המסילה" ויחד עם קבוצת "כתם ירוק" פעלו לקידום הקמת פארק במקום אוטוסטראדה. שנה אחר כך, הסטודנטים יצרו את "מסלול הקיפוד", שנרקם מתוך הווי סיפורי התושבים החיים בשכונה. המסלול עובר דרך תשע נקודות עליהן מוטבעים סיפורים ואיורים המתייחסים למקום. בהמשך בנתה הקהילה יחד עם הסטודנטים תשתית למבוך על פני שטח של כ 200 מ"ר, גם הוא בשטח בו תוכנן הכביש לעבור. בשנה שעברה, חברו הסטודנטים לתושבי השכונה בכדי להחזיר את המרחב הציבורי לתושבים. בשנת 2010 נבנתה חומה בסמוך לגן המשחקים שנמצא על קו התפר בין השכונות מקור חיים וגוננים. החומה, שנבנתה בהוראת העירייה מנעה את הגישה הישירה של ילדי שכונת גוננים לגן שבו שיחקו מדי יום. פניות התושבים לפקידי העירייה ולנבחריה להסרת החומה לא צלחו. הסטודנטים יצרו יחד עם ילדי השכונה סרט עלילתי קצר בו משתתפים ילדי השכונה כשחקנים. הסרט הוקרן על גבי החומה בהפניניג בו נגנה להקת "עדן מקדם" מהשכונה. בימים אלה הולכת ונשלמת הקמתו של פארק המסילה, הכולל מסלול אופניים והולכי רגל, וכן נפרץ פתח בחומה למעבר ילדים לגן המשחקים. כיום, בעקבות שיתוף הפעולה בין העירייה לתושבים ובין המנהל הקהילתי לשכונה, נוצר רצון להפנות את האנרגיות פנימה, להעמקת הקשר בין התושבים והעמקת האופי הקהילתי של השכונה. 

bottom of page