top of page

הכלים שבינינו

קבוצת סטודנטים מהמחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל יזמו קשר עם מרכז הקליטה במבשרת ציון. הסטודנטים חשו צורך ביצירת מסגרת שתאפשר מפגש, למידה והתנסות ביצירה עם נערות, עולות חדשות מאתיופיה, המתגוררות במרכז הקליטה. מטרת הסדנה היא ליצור נקודת מפגש על בסיס יצירה משותפת של קבוצת הנערות והסטודנטים ליצירת כלים, שנובעים מהמסורת האתיופית, תוך דיאלוג עם התרבות הישראלית העכשווית. המחשבה היא לחשוף ולהיחשף לצורות, צבעים ומדגמים הנובעים מההשפעה האישית והתרבותית השונה של כל אחד ואחת מהמשתתפים, ליצירת אובייקטים שמקפלים בתוכם ראשוניות, סקרנות וידע מקצועי.   

bottom of page