יגאל פליקס צילומים

יגאל יצר סדרת צילומים המתייחסת לנוף אנושי וארכיטקטוני דרך נושא היחס בין הפריפריה למרכז. העבודות מעלות שאלות לגבי סטריאוטיפים, ולגבי השפעת הארכיטקטורה על תפישת האזרחים את מקומם בחברה. בתערוכה שתוצג במבנה הצמוד לסינמטק, מוצגים תצלומים פנורמיים של שיכונים -  "בלוקים" - אין-סופיים, לצד צילומים בעלי אווירה פנטסטית של אנשים ברחוב.

 

יגאל פליקס, סטודנט שנה ג' במחלקה לצילום ווידיאו, בצלאל