top of page

ב׳ זה בית בוץ

פרויקט בניה בבוץ במאהל אמהות חד הוריות בירושלים, קיץ 2011

פרויקט משותף של סטודנטים בבצלאל עם תושבי המאהל בגן העיר.

בחודש אוגוסט 2011 כחלק מהמחאה החברתית, ובמסגרת הקורס אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי, בבצלאל התקיימה פעילות של בניה בבוץ במאהל הדיור הציבורי בגן העיר, ירושלים. לפעילות קדמה השתתפות פעילה של הסטודנטים במאהל גן הסוס בירושלים. ”ב' זה בית בוץ“ הוא יוזמה משותפת ופיתוח רעיון של האמנית מיכל אבגר, בוגרת הקורס בעברה, יחד עם הסטודנטים: רות ביטון, לירן פישר, אריאל לוין, הראל רופר, תומר זמורה ושרה גור לביא בשיתוף עם תושבי מאהל גן העיר.

מטרת הפרויקט היא יצירת פעילות אמנותית ועבודה משותפת עם דיירי המאהל. הפעילות דורשת תיכנון, יצירת בוץ עמיד המורכב מקש, אדמת חרסית וקונסטרוקציה של מוטות עץ, במבוק ורשת לולים. תהליך הבנייה ארך כשבועיים והשתתפו בו ילדי המאהל בהדרכת הסטודנטים. בנייה בבוץ משלבת חומרים ממוחזרים, היא אקולוגית וידידותית לסביבה. השיטה מאפשרת בניית בתי קבע באמצעים פשוטים.

העיסוק בחומר, המגע עם הבוץ והעבודה הפיסית מספקים חווית של אחווה וסיפוק, לצד החשפות ליצירה האמנותית. ההחלטה לבנות אוהל בוץ גובשה מכמה סיבות: האוהל הפך לסמל המחאה החברתית. האוהל הארעי מכריז על עצמו כבית קבע. כמו כן קיים צד מעשי של יצירת מקום שיהווה מתחם משותף ליושבי המאהל. האוהל הפך עד מהרה למטבח המשרת את דיירי המאהל.

bottom of page