top of page

מבוך פארק המסילה גוננים

הסטודנטים בקורס המשיכו להוביל פרויקטים שתמכו בהנכחת הפארק במרחב לפני הקמתו. אחד הפרויקטים המעניינים שהוצעו היה בניית מבוך על שטח של חצי דונם, שילדי השכונה תכננו יחד עם תלמידי הקורס תום בוקשטיין (צילום), ברק ברינקר (צילום) ורון הדר (אדריכלות). המבוך היה אמור להיות מוקד משיכה בפארק העתידי ולסמן בשטח את תחילת הקמתו של הפארק. היסודות למבוך הונחו בעבודה קשה בשיטת 'שרוולי בוץ'. התכנון היה להגביה את המבוך לגובה של כ-1.5 מטר ולחפות אותו בצמחייה, אך עם הגעת החורף הוקפא תהליך הבנייה, שנעשה ללא אישורים מתאימים. הכוונה הייתה להמשיך את העבודה באביב ובינתיים להשיג את האישורים הנדרשים. אולם אז התגלה במפתיע שהעירייה תכננה להציב באותו השטח מגרש מתקני כושר. כשנבחר המקום לבניית המבוך ניסו התושבים לברר את ייעודו של המתחם הצמוד למגרש השכונתי, אך לא הייתה מחלקה בעירייה שיכלה לתת להם תשובה החלטית בעניין הכשרת השטח לבנייה. במחלקה לאמנות פלסטית בעירייה ניסה אייל עזרי לעזור לקדם את הפרויקט, אך מחלקה אחרת של העירייה הרסה את התשתיות למבוך כדי להציב במקום את מתקני הכושר למען תושבי השכונה.

bottom of page