top of page

סדנת צילום בשדרות

במשך קיץ 2007 עברה קבוצה של בני נוער משדרות סדנת צילום,  תיעוד אישי על ידי יניב גרין ותומר שטרית מהקורס אמנות ואקטיביזם בבצלאל. מטרת הסדנה היתה לתת כלים לבני הנוער להביע את רגשותיהם ונקודת המבט שלהם על החיים בשדרות באמצעות צילום וכן לתעד את הפעילות הענפה של בית המתנדב. התערוכה הציגה את נקודת מבטם היחודית בפעם הראשונה.

 

תודה ללירז מדמוני ,דרור מרשה וצוות בית המתנדב בשדרות שהסדנה לא היתה מתקיימת ללא עזרתם.

 

יוזמי הסדנה

יניב גרין, סטודנט שנה ג' במחלקה לצילום (בזמן ביצוע הפרויקט)

תומר שטרית, סטודנט שנה ג' במחלקה לצילום (בזמן ביצוע הפרויקט)

 

השתתפו בתערוכה

ליזה עזרן, ספיר נגר, סלביק לנדמן, ויקי שוחט, אוריין דידי ואביתר מדמוני

 

הפרויקט הופק בסיוע פורום שותפות אקדמיה-קהילה לשינוי חברתי

bottom of page