הארץ המובטחת

הארץ המובטחת - נעה אשל

הפרויקט הינו סדרת אריזות המכילות אדמה ארץ-ישראלית. מטרת הסדרה לבחון את מהות המושג "אדמה", על היבטיו השונים - היסטורי, דתי וכלכלי – כפי שהוא נתפש בחברה הישראלית.

עם פתיחת כל אריזה נשפכת מתוכה האדמה, כשהיא חושפת - על צידה הפנימי של העטיפה –טקסטים ודימויים המתייחסים להיבטים השונים שאותה אדמה מייצגת.  

במהלך הכנס יוצעו העבודות למכירה בסכום סמלי; ההכנסות מהמכירה ייתרמו להמשך המאבק שמובילה "הקשת הדמוקרטית המזרחית" בשנים האחרונות, לחלוקה צודקת יותר של אדמות המדינה. 

 

נעה אשל, סטודנטית שנה ג' במחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל