פארק המסילה

פרוייקטים

מי אנחנו

אתר אינטרנט זה משמש ארכיון לקורס ״אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי״ שנלמד בבצלאל על ידי איתן שוקר,קבוצת סלה-מנקה (דיאגו רוטמן ולאה מאואס) ואלדד סידור בין 2004 ל2017.  במרכז הקורס פיתוח וביצוע פרויקט אמנות, ששם לו למטרה לשתף קהילה, להתערב במציאות ובמחרב בה אמנות נוצרת ואף לנסות לשנות מציאות.

הקורס עסק בפרויקטים אמנותיים המתרחשים מחוץ לגלריות ומוזיאונים, בזיקה ישירה עם קהילה או כתגובה למציאות החברתית, הכלכלית או הפוליטית בה הם מתקיימים.